I/A/4 Jestem wychowawcą, czyli kompetentny praktyk w działaniu (dodatkowa grupa)

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy wszystkich etapów edukacyjnych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-13
Opis:
Szkolenie obejmuje cykl czterech spotkań po 4 godzin, których tematyka będzie ukierunkowana na zadania i obowiązki wychowawcy w szkole /placówce oświatowej. Zajęcia będą realizowane w formie warsztatowej, z wykorzystaniem elementów coachingu i mediacji.
Zakres:
Sposoby integracji zespołów klasowych. Zarządzanie i kierowanie zespołem klasowym w oparciu o normy i zasady. Interwencja wychowawcza. Coaching w wychowaniu. Programy wychowawczo-profilaktyczne dla klas. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – rola i zadania wychowawcy. Rodzic partnerem.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 16 (cztery spotkania po 4 godzin)
Data rozpoczęcia: 2021-01-13
Data zakończenia: 2021-01-26
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:

Szkolenie odbędzie się na platformie e-learningowej:

Moduł I 13 stycznia w godz. 10.00–13.15

Moduł II 16 stycznia w godz. 10.00–13.15

Moduł III 23 stycznia w godz. 10.00–13.15

Moduł IV 26 stycznia w godz. 15.30–18.45

Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.

Prowadzący:
Koordynator: Renata Majewska
Trener: Renata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/A/4/2
Oferta: 2020/2021
Priorytet: V - Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych