I/A/4 Jestem wychowawcą, czyli kompetentny praktyk w działaniu

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy wszystkich etapów edukacyjnych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-11
Opis:
Szkolenie obejmuje cykl czterech spotkań po 3 godziny, których tematyka będzie ukierunkowana na zadania i obowiązki wychowawcy w szkole /placówce oświatowej. Zajęcia będą realizowane w formie e-learningowej, z wykorzystaniem elementów coachingu i mediacji.
Zakres:
Sposoby integracji zespołów klasowych. Zarządzanie i kierowanie zespołem klasowym w oparciu o normy i zasady. Interwencja wychowawcza. Coaching w wychowaniu. Programy wychowawczo-profilaktyczne dla klas. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna – rola i zadania wychowawcy. Rodzic partnerem.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 16
Data rozpoczęcia: 2021-01-11
Data zakończenia: 2021-01-15
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:

Szkolenie odbędzie się na platformie e-learningowej:

Moduł I 11 stycznia w godz. 10.00–13.00

Moduł II 12 stycznia  w godz. 10.00–13.00

Moduł III 14 stycznia w godz. 10.00–13.00

Moduł IV 15 stycznia w godz. 10.00–13.00

Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.

Prowadzący:
Koordynator: Renata Majewska
Trener: Renata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/A/4/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: V - Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych