I/D/9 Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcjach fizyki

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele fizyki.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
13
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-11-28
Opis:
Nauczyciele zapoznają się z zapisami zalecenia Rady Europy w sprawie kompetencji kluczowych i porównają je z preambułą nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Następnie przedyskutują możliwe sposoby ich kształcenia na lekcjach fizyki. Kolejnym etapem będzie opracowanie, z wykorzystaniem odpowiedniego szablonu, przykładowego scenariusza zajęć z fizyki uwzględniającego kształcenie wybranych kompetencji kluczowych.
Zakres:
Nowy kształt zapisów zalecenia Rady Europy w sprawie kompetencji kluczowych. Kompetencje kluczowe w nowej podstawie programowej. Możliwości i sposoby kształcenia kompetencji kluczowych na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Tworzenie scenariuszy zajęć z fizyki uwzględniających kompetencje kluczowe.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-11-28
Data zakończenia: 2020-11-28
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 10.00–13.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Zdzisław Nowak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/D/9/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak