I/G/4 Jak przygotować ucznia do wejścia na rynek pracy? – dodatkowa grupa

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Kształcenie i doradztwo zawodowe
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele doradcy zawodowi, przedsiębiorczości, nauczyciele kształcenia zawodowego.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-12-10
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od omówienia pojęcia rynku pracy. Następnie przedstawione zostaną elementy rynku lokalnego i regionalnego w Polsce. Uczestnicy dowiedzą się, jakie czynniki zewnętrzne oddziaływają na rynek i w jaki sposób go kreują. Zaprezentowana zostanie lista zawodów nadwyżkowych i równoważnych. Przybliżone zostaną obowiązujące trendy na rynku usług edukacyjnych i pracy mające wpływ na poziom bezrobocia w Polsce. Metody stosowane podczas szkolenia: prezentacje multimedialne.
Zakres:
Podstawowe pojęcia i charakterystyka rynku pracy. Rynek lokalny i regionalny. Źródła informacji o rynku pracy. Trendy i zawody przyszłości. Zawody „wirusoodporne ”. Ścieżki zdobywania kariery edukacyjno-zawodowej.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-12-10
Data zakończenia: 2020-12-10
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.30–17.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Kacała
Trener: Agnieszka Kacała
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/G/4/2
Oferta: 2020/2021
Priorytet: II - Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych