I/J/4 Jak diagnozować i budować plan działań Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie?

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Koordynatorzy przedszkoli i szkół promujących zdrowie, zainteresowani nauczyciele
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-11-04
Opis:
W pierwszej części szkolenia zaprezentowana zostanie koncepcja i standardy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Część warsztatowa będzie poświęcona analizie niezbędnej dokumentacji i narzędzi modelu Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. W ostatniej części odbędą się konsultacje dokumentacji i programów poszczególnych szkół i przedszkoli oraz prezentacja przykładów dobrych praktyk i współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Zakres:
Koncepcja i standardy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Dokumentacja niezbędna do stworzenia planu działań. Diagnoza potrzeb placówki w oparciu o narzędzia wypracowane w ramach modelu Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Priorytety, planowanie zadań oraz budowa programu. Konsultacje dokumentacji i programów działań, przykłady dobrych praktyk, współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2020-11-04
Data zakończenia: 2020-11-04
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Majewska
Trener: Małgorzata Majewska, Mariola Pipier
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/J/4/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak