I/G/3 Jak biblioteka może uczyć, jak się uczyć?

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani nauczyciele.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-01-31
Opis:
Na bazie prezentacji multimedialnej oraz pracy warsztatowej nauczyciele poznają bazę skutecznych narzędzi tradycyjnych i cyfrowych ułatwiających samodzielne uczenie się.
Zakres:
Techniki uczenia się. Rola nauczyciela-bibliotekarza w edukacji. Metoda testu, kartoteka autodydaktyczna, test w roli narzędzia uczenia się, metoda fiszek, rodzaje notatek.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-01-31
Data zakończenia: 2023-01-31
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się na platformie e-learningowej w godz.16.30–18.00. Link do platformy zostanie rozesłany pocztą elektroniczną w dniu szkolenia do zakwalifikowanych osób.
Prowadzący:
Koordynator: Marta Kostecka
Trener: Marta Kostecka
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/H/21/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: VIII - Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów