I/B/16 Informacja zwrotna w ocenianiu kształtującym w edukacji wczesnoszkolnej

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-20
Opis:
Szkolenie będzie miało charakter warsztatów z elementami wykładu. Przewidziana jest praca w zespołach, podczas której uczestnicy sformułują cele w języku ucznia, ustalą kryteria sukcesu („nacobezu”) do lekcji oraz do poszczególnych zadań, a także sformułują przykładową informację zwrotną. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne, które ułatwią im stosowanie elementów oceniania kształtującego w praktyce i pozwolą zaplanować zmiany w ich dotychczasowym sposobie oceniania.
Zakres:
Różnice między ocenianiem kształtującym a ocenianiem sumującym. Kluczowe elementy oceniania kształtującego. Formułowanie celów w języku zrozumiałym dla ucznia. Praktyczne wskazówki dotyczące sposobu ustalania kryteriów sukcesu. Rodzaje pytań kierowanych do uczniów. Sposoby przekazywania informacji zwrotnej w edukacji wczesnoszkolnej. Wartości płynące z informacji zwrotnej. Ocena koleżeńska – wady i zalety.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-01-20
Data zakończenia: 2021-01-20
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Standio
Trener: Beata Standio
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/B/16/2
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak