I/E/5 Informacja techniczna na lekcjach techniki

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty artystyczne i techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele techniki, zajęć pozalekcyjnych o charakterze politechnincznym
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
17
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-09-30
Opis:
W pierwszej części szkolenia nauczyciele zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi informacji technicznej, rysunku technicznego, formatów arkuszy rysunkowych, zasad ich powstawania i wymiarowania zgodnie z PN. W części praktycznej każdy uczestnik samodzielnie wykona z dostarczonego materiału „bryłę”, którą następnie przedstawi i zwymiaruje we wszystkich rzutach na wcześniej przygotowanych formatach arkuszy rysunkowych oraz wypełni tabliczkę rysunkową.
Zakres:
Podstawy rysunku technicznego w odniesieniu do potrzeb działania praktycznego na lekcjach techniki. Zasady powstawania rysunku. Ćwiczenie wyobraźni przestrzennej w odniesieniu do rzutowania na trzy płaszczyzny. Normy rysunkowe. Wymiarowanie przedmiotu w rzucie płaskim, prostokątnym i aksonometrycznym. Czytanie rysunku technicznego. Projektowanie i samodzielne wykonanie brył do ćwiczeń rysunkowych realizowanych na formacie A4.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 8
Data rozpoczęcia: 2020-09-30
Data zakończenia: 2020-09-30
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 17.00–19.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/E/5/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×