I/C/13 Grywalizacja w edukacji humanistycznej

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Zainteresowani nauczyciele.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
20
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-02-17
Opis:
Szkolenie rozpocznie się prezentacją multimedialną wprowadzającą do tematu. W drugiej części osoby uczestniczące w szkoleniu przygotują zarys działań grywalizacyjnych na własnym przedmiocie lub na lekcji wychowawczej.
Zakres:
Grywalizacja, gamifikacja, narzędzia cyfrowe, nowoczesne metody edukacyjne.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-02-17
Data zakończenia: 2023-02-17
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się na platformie e-learningowej w godz.12.00–13.30. Link do platformy zostanie rozesłany pocztą elektroniczną w dniu szkolenia do zakwalifikowanych osób.
Prowadzący:
Koordynator: Marta Kostecka
Trener: Marta Kostecka
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/C/13/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: VII - Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.