I/B/17 Gry i zabawy na zajęciach wychowania fizycznego dla uczniów klas 1–3

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie fizyczne
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-03-28
Opis:
Szkolenie rozpocznie się krótką częścią wykładową, podczas której zostanie doprecyzowane, jakie są zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej. W części praktycznej uczestnicy i uczestniczki przećwiczą kilka propozycji zajęć realizowanych w formie wyścigów rzędów oraz gier i zabaw.
Zakres:
Lekcje wychowania fizycznego w formie wyścigów oraz gier i zabaw. Pomysły na zajęcia prowadzone w różnych warunkach i miejscach. Dostosowane dla dzieci młodszych. Tworzenie scenariuszy lekcji.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2023-03-28
Data zakończenia: 2023-03-28
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–17.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Jan Kowalski
Trener: Agnieszka Beyer-Michoń
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/B/17/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: VIII