I/I/12 Grafika komputerowa – projekty w CorelDRAW

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wszystkich typów szkół
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-13
Opis:
Zajęcia odbywają się w formie e-learningowej.
Zakres:
Podstawowe informacje o pakiecie programu CorelDRAW. Grafika wektorowa a rastrowa. Formaty plików. Okno programu, przybornik, pasek właściwości, linijki. Ustawienia strony. Rysowanie obiektów, skalowanie widoku grafiki, siatka i prowadnice. Wypełnianie, obrys i właściwości obiektów. Transformacje obiektów. Wstawianie tekstu. Krzywe Béziera – rysowanie krzywych i linii. Zmiana linii i kształtu obiektu. Zarządzanie obiektami. Trasowanie.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 10
Data rozpoczęcia: 2021-01-13
Data zakończenia: 2021-01-15
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w 3 częściach: Część 1 - 13 stycznia w godz. 10.00–13.00 Część 2 - 14 stycznia w godz. 10.00–13.00 Część 3 - 15 stycznia w godz. 10.00–12.15 Szkolenie odbędzie się na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Janusz Olczak
Trener: Janusz Olczak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/I/12/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: IV - Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych