I/D/30 Gimnastyka korekcyjna na lekcjach wychowania fizycznego

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie fizyczne
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
26
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-02-23
Opis:
W części teoretycznej, która zostanie zrealizowana w formie krótkiego wykładu, uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami z zakresu postępowania korekcyjno-kompensacyjnego u dzieci z wadami postawy. Omówione zostaną również poszczególne wady postawy. W części praktycznej uczestnicy zapoznają się z pozycjami wyjściowymi do ćwiczeń oraz z przykładami ćwiczeń dla każdej wady postawy. Poznają także budowę jednostki lekcyjnej.
Zakres:
Rozwój somatyczny w ontogenezie. Charakterystyka najczęściej występujących wad postawy. Metodyka ćwiczeń korekcyjnych. Konstruowanie jednostki lekcyjnej.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2023-02-23
Data zakończenia: 2023-02-23
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.30–17.45 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w przededniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Organizacja Szkoleń ZCDN-u
Trener: Agnieszka Beyer-Michoń
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/D/30/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: Brak