I/D/42 Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele geografii, historii i wos-u w szkole ponadpodstawowej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
7
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-04-26
Opis:
W pierwszej części szkolenia prof. Marcin Solarz przeprowadzi wykład wprowadzający na temat geografii politycznej (m.in. definicja pojęcia, historia, podstawowe kierunki badawcze, dyskusje w obrębie subdyscypliny). Następnie Ada Górna przedstawi możliwości wykorzystania scenariuszy lekcji dostępnych na stronie internetowej projektu do pracy z uczniami.
Zakres:
Historia geografii politycznej i jej główne kierunki badawcze. Sposoby wykorzystania nowoczesnych narzędzi pracy z uczniami oraz innowacyjnych materiałów.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2021-04-26
Data zakończenia: 2021-04-26
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w godz. 17.00–18.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.

Geograficzno-Polityczny Atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022 to edukacyjny projekt przygotowany przez Biuro Programu „Niepodległa” oraz Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzący:
Koordynator: Grzegorz Sadłowski
Trener: mgr Ada Górna, prof. Marcin Wojciech Solarz
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/D/42/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: I - Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej