I/C/27 Filozofia – realizacja podstawy programowej, innowacje pedagogiczne i autorskie programy nauczania

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele filozofii
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
12
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-12-04
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od przestawienia założeń celów kształcenia, rekomendacji oraz wskazówek metodycznych. Następnie nauczyciele wysłuchają wystąpienia dra Jacka Frydrycha – współautora podstawy programowej, po którym będą mieli możliwość zadawania pytań. W kolejnym etapie szkolenia uczestnicy poznają sposoby pracy nauczyciela z uczniami i metody skutecznie aktywizujące ich twórczy potencjał.
Zakres:
Analiza podstawy programowej pod kątem sposobu i warunków jej realizacji. Propozycje zweryfikowanych metod aktywizacji uczniów na zajęciach. Innowacje pedagogiczne w programach nauczania
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-12-04
Data zakończenia: 2021-12-04
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 11.00–13.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Aleksandra Gad
Trener: Aleksandra Gad
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/C/27/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: III - Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy