I/C/26 Etyka – realizacja podstawy programowej, innowacje pedagogiczne i autorskie programy nauczania

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele etyki
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
10
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-12-11
Opis:
Szkolenie obejmuje 3 części. W pierwszej części zostaną przedstawione założenia celów kształcenia, rekomendacje oraz wskazówki metodyczne. Druga część obejmuje krótkie wystąpienie autora podstawy programowej z możliwością zadawania pytań przez nauczycieli. Trzecia część dotyczy sposobów pracy nauczyciela z uczniami i metod skutecznie aktywizujących ich twórczy potencjał.
Zakres:
Analiza podstawy programowej pod kątem sposobu i warunków jej realizacji. Propozycje zweryfikowanych metod aktywizacji uczniów na zajęciach. Innowacje pedagogiczne w programach nauczania.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-12-11
Data zakończenia: 2021-12-11
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 11.00–13.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Aleksandra Gad
Trener: Aleksandra Gad
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/C/26/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: III - Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy