I/E/7 Elementy integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Kształcenie specjalne i edukacja włączająca
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Zainteresowani nauczyciele.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-03-21
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od omówienia pojęcia integracji sensorycznej. Przedstawiony zostanie wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego na zachowanie dzieci. Na koniec przedstawione zostaną ćwiczenia wspierające dzieci z zaburzoną integracją sensoryczną.
Zakres:
Pojęcie integracji sensorycznej. Najczęstsze zaburzenia integracji sensorycznej. Integracja sensoryczna, a zaburzenie dziecka. Rodzaje ćwiczeń i zabaw wspierających i poprawiających zachowanie dzieci z zaburzoną integracją sensoryczną.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2023-03-21
Data zakończenia: 2023-03-21
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 14.30–17.45 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Weronika Dwojakowska
Trener: Weronika Dwojakowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/E/7/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: IX - Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych