I/K/19 Elektroniczne narzędzia wspomagające warsztat pracy dyrektora szkoły

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
8
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-12-06
Opis:
W pierwszej części seminarium uczestnicy zostaną zapoznani z możliwościami wykorzystania elektronicznego kalendarza. Następnie zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania dostępnych platform edukacyjnych do zdalnego nauczania oraz wspomagania procesu dydaktycznego ucznia. W drugiej części metodą warsztatową zostaną przeprowadzone ćwiczenia z możliwości wykorzystania platform
Zakres:
Elektroniczne narzędzia wspomagania warsztatu pracy dyrektora – kalendarz dyrektora. Możliwości wykorzystania innych aplikacji wspomagających warsztat dyrektora.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-12-06
Data zakończenia: 2021-12-06
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 12.00–15.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Janusz Cymerman
Trener: Janusz Cymerman, Beata Miętus
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/K/19/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów