I/C/16 Egzamin ósmoklasisty z historii – sylabus

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele historii.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
3
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-10-19
Opis:
Wykład na temat struktury egzaminu po klasie ósmej. Analiza zadań z informatora do egzaminu po ósmej klasie. Ćwiczenia w tworzeniu zadań własnych do lekcji powtórzeniowych o charakterze egzaminacyjnym.
Zakres:
Struktura arkusza egzaminacyjnego z historii. Typy zadań egzaminacyjnych z historii. Budowa testu sprawdzającego znajomość podstawy programowej. Tworzenie własnych zadań o charakterze egzaminacyjnym.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-10-19
Data zakończenia: 2020-10-19
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–17.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kowalczyk
Trener: Anna Kowalczyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/C/16/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak