I/A/5 Efektywna współpraca z rodzicami

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Zainteresowani nauczyciele
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-10-02
Opis:
Zajęcia rozpoczną się miniwykładem na temat postaw rodzicielskich. Następnie uczestnicy szkolenia poznają metody i narzędzia mediacyjne, dokonają autodiagnozy swoich zachowań w sytuacji konfliktu. Na zakończenie szkolenia – w formie warsztatowej – nauczyciele będą mieli możliwość przeprowadzenia symulowanych rozmów z „rodzicami”.
Zakres:
Typy postaw rodzicielskich wobec szkoły. Zasady budowania relacji nauczyciel – rodzic w oparciu o kompetencje komunikacyjne i zachowania asertywne. Narzędzia i metody mediacyjne służące rozwiązywaniu sporów. Diagnozowanie oczekiwań rodziców. Prowadzenie rozmów w oparciu o narzędzia mediacyjne.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-10-02
Data zakończenia: 2021-10-02
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 10.00–14.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Majewska
Trener: Renata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/A/5/2
Oferta: 2021/2022
Priorytet: I - Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny