I/F/2 Edukacja zdrowotna w reformowanej szkole

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie fizyczne
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wychowania fizycznego
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
6
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-10-20
Opis:
Szkolenie rozpocznie się wykładem w formie prezentacji multimedialnej, podczas którego omówiona zostanie realizacja edukacji zdrowotnej w ujęciu teoretycznym. Następnie uczestnicy poznają programy, scenariusze lekcji, sposoby realizacji, metody przydatne w tym zakresie W części warsztatowej uczestnicy podzielą się pomysłami i wymienią doświadczeniami.
Zakres:
Edukacja zdrowotna na poszczególnych etapach kształcenia. Ocena edukacji zdrowotnej w szkole. Tworzenie scenariuszy zajęć z edukacji zdrowotnej.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-10-20
Data zakończenia: 2020-10-20
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.30–18.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Beyer-Michoń
Trener: Agnieszka Beyer-Michoń
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/F/2/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: I - Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej