I/B/3 Edukacja przyrodnicza w przedszkolu – formy i metody aktywne

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach, klas I-III, świetlic, liderzy WDN
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-02-02
Opis:
Podczas części wykładowej zaprezentowane zostaną, na podstawie prezentacji multimedialnej, aktywne metody i formy pracy z dziećmi z zakresu edukacji przyrodniczej. W części warsztatowej nauczyciele wykonają obserwacje, doświadczenia i eksperymenty, z wykorzystaniem wybranych pomocy dydaktycznych. Efektem warsztatów będzie poszerzenie wiedzy przyrodniczej i wzbogacenie warsztatu metodycznego nauczycieli.
Zakres:
Aktywne metody i formy pracy z zakresu edukacji przyrodniczej w przedszkolu. Rola środków dydaktycznych w aranżacji sal i ogrodu przedszkolnego oraz planowaniu i przeprowadzeniu zajęć z tego obszaru. Doświadczenia i eksperymenty w zakresie edukacji przyrodniczej w przedszkolu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-02-02
Data zakończenia: 2021-02-02
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–19.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/B/3/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak