I/B/25 E-świadectwa Librus – ocena opisowa w klasach I–III

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-05-05
Opis:
Warsztaty rozpoczną się krótkim wykładem na temat oceniania uczniów na pierwszym etapie kształcenia zgodnym z obowiązującym prawem oświatowym. Następnie przedstawione zostaną dwa sposoby przygotowania e-świadectw przy pomocy narzędzi zamieszczonych w e-dzienniku Librus. Uczestnicy będą mieli możliwość wykonania przykładowego e-świadectwa oraz utworzenia arkusza ocen.
Zakres:
Formułowanie rocznej oceny opisowej dla uczniów klas I–III. Przygotowanie e-świadectw i arkuszy ocen przy pomocy narzędzi zamieszczonych w e-dzienniku Librus.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-05-05
Data zakończenia: 2021-05-05
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–18.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Standio
Trener: Beata Standio
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/B/25/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: IV - Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych