I/H/11 Dziecko ze spektrum autyzmu w grupie integracyjnej w przedszkolu w ujęciu praktycznym

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Kształcenie specjalne, wspomagania rozwoju uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Etap eduakcyjny:
Etap przedszkolny
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedszkoli, zainteresowani nauczyciele
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-04-28
Opis:
Opis pojawi się wkrótce
Zakres:
Zakres szkolenia pojawi się wkrótce
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-04-28
Data zakończenia: 2021-04-28
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–18.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: Natalia Krajewska, Natalia Wtulich
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/H/11/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: III - Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych