III/29 Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu – integracja w ujęciu praktyków

Forma realizacji:
Konferencja
Kategoria:
Kształcenie specjalne, wspomagania rozwoju uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Etap eduakcyjny:
Etap przedszkolny
Grupa docelowa:
Nauczyciele wychowania przedszkolnego, dyrektorzy, nauczyciele współorganizujący proces edukacji w przedszkolu.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-05-15
Opis:

Program konferencji:
10.00–10.10 – Otwarcie konferencji – Renata Wiśniewska, nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego
10.10–10.50 – Dziecko ze specjalnymi potrzebami w systemie edukacji w świetle prawa oświatowego , Weronika Dwojakowska, lider edukacji włączającej na województwo zachodniopomorskie w ORE; nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego, nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie
10.50–11.50 – Funkcjonowanie grupy integracyjnej w przedszkolu. Praktyczne rady i wskazówki w kształtowaniu empatii, tolerancji i wzajemnej akceptacji wśród przedszkolaków , Natalia Krajewska, nauczycielka współorganizująca proces kształcenia w grupie integracyjnej w PP 3 „Pentliczek” w Szczecinie

11.50–12.50 – Czytanie jako fundamentalna umiejętność kompetencji szkolnych na przykładzie symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania wg prof. Jagody Cieszyńskiej , Natalia Wtulich, nauczycielka w PP3 „Pentliczek” w Szczecinie, terapeutka w gabinecie logopedyczno-terapeutycznym „Na końcu języka”

12.50–13.50 – Terapia logopedyczna w przedszkolu, Dominika Ulatowska, nauczycielka w PP3 „Pentliczek” w Szczecinie, logopedka w gabinecie logopedyczno-terapeutycznym „Na końcu języka”

13.50–14.00 – Podsumowanie konferencji – Renata Wiśniewska

Zakres:
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu w systemie edukacji w świetle prawa. Funkcjonowanie grupy integracyjnej w przedszkolu. Praktyczne rady i wskazówki w kształtowaniu empatii, tolerancji i wzajemnej akceptacji wśród przedszkolaków. Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną. Zajęcia logopedyczne w przedszkolu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2021-05-15
Data zakończenia: 2021-05-15
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się on-line w godz. 1000–14.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w przededniu konferencji otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Weronika Dwojakowska, Natalia Krajewska, Renata Wiśniewska, Natalia Wtulich, Dominika Ulatowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/III/29/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: III - Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych