I/K/12 Dziecko z niepełnosprawnością jako wartość

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, psycholodzy, pedagodzy i nauczyciele pracujący z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-27
Opis:
Zajęcia rozpoczną się wykładem poprowadzonym w oparciu o prezentację multimedialną oraz krótki film na temat praw dziecka z niepełnosprawnością. W wyniku burzy mózgów stworzona zostanie hierarchia wartości w procesie wychowywania dziecka z niepełnosprawnością.
Zakres:
Prawa dziecka z niepełnosprawnością. Hierarchia wartości w wychowaniu. Typy postaw rodzicielskich. Budowanie relacji z uczniem z niepełnosprawnością i jego rodzicami.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-01-27
Data zakończenia: 2021-01-27
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Brzostek
Trener: Beata Brzostek
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/K/12/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: V - Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych