I/K/14 Dyrektor jako pracodawca – procedura oceny pracy nauczyciela i pracownika samorządowego

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-03-16
Opis:
W trakcie szkolenia omówione zostaną (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) zadania i obowiązki nauczyciela, które podlegają ocenie. Przedstawiona zostanie przykładowa procedura oceny pracy nauczyciela. Przeanalizowane zostaną zasady, które towarzyszą dokonywaniu oceny pracownika samorządowego, oraz przykładowy regulamin oceny pracownika samorządowego.
Zakres:
Kryteria oceny pracy nauczyciela. Procedura oceny pracy nauczyciela. Zasady oceny pracownika samorządowego. Regulamin oceny pracownika samorządowego.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-03-16
Data zakończenia: 2021-03-16
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 12.30–15.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Wierzba
Trener: Beata Wierzba
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/K/14/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak