I/J/5 Diagnoza i budowanie planu działań Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, pedagodzy szkolni
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-10-23
Opis:
W pierwszej części szkolenia zaprezentowana zostanie koncepcja i standardy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Część warsztatowa będzie poświęcona analizie niezbędnej dokumentacji i narzędzi modelu Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie . W ostatniej części odbędą się konsultacje dokumentacji i programów poszczególnych szkół i przedszkoli oraz prezentacja przykładów dobrej praktyki i współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Zakres:
Koncepcja i standardy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Dokumentacja niezbędna do stworzenia planu działań szkoły i przedszkola. Diagnoza potrzeb placówki w oparciu o narzędzia wypracowane w ramach modelu Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Priorytety, planowanie zadań oraz budowa programu. Konsultacje dokumentacji i programów działań, przykłady dobrych praktyk, współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2021-10-23
Data zakończenia: 2021-10-23
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 9.30–13.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Majewska
Trener: Małgorzata Majewska, Mariola Pipier
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/J/5/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: II - Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro