I/C/39 Codzienność w obrazkach. Polski komiks kobiecy

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Osoby uczestniczące w konferencji "Herstorie. Inspirujące biografie kobiet w praktyce".
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
10
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-03-23
Opis:
Osoby uczestniczące w warsztatach poznają współczesne twórczynie komiksowe, wykorzystujące w rysowanych historiach motywy biograficzne. Na podstawie wybranych przykładów zastanowią się nad wykorzystaniem ich osobistych doświadczeń w edukacji, na zajęciach wychowawczych i lekcjach przedmiotowych.
Zakres:
Współczesny komiks polski. Polski komiks kobiecy. Komiks biograficzny i autobiograficzny. Sztuka niezależna. Sztuka współczesna. Wykorzystanie historii osobistych w edukacji.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-03-23
Data zakończenia: 2023-03-23
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.30-18.00. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach. Szkolenie realizowane jest w ramach konferencji "Herstorie. Inspirujące biografie kobiet w praktyce".
Prowadzący:
Koordynator: Zofia Fenrych
Trener: Marta Kostecka
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/C/39/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: I