I/D/1 Co w kalkulatorze piszczy

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-12-06
Opis:
W pierwszej części spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z różnymi rodzajami kalkulatorów. Następnie zostaną odkryte reguły dotyczące obliczeń przeprowadzanych na zwykłym kalkulatorze. Uczestnicy poznają przykłady sekwencji możliwych pytań, które mogą posłużyć jako zagadnienie do prowadzenia prac badawczych na lekcjach matematyki.
Zakres:
Badanie układu klawiatury zwykłego kalkulatora. Odkrywanie zasad położenia klawiszy kalkulatora. Przedstawianie problemów do prac projektowych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-12-06
Data zakończenia: 2021-12-06
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 17.00–19.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/D/1/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów