I/G/7 Co o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji powinien wiedzieć uczeń?

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Kształcenie i doradztwo zawodowe
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Doradcy zawodowi, nauczyciele pełniący funkcję doradców zawodowych, nauczyciele wychowawcy.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-10-28
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od przypomnienia pojęcia Zintegrowany System Kwalifikacji. Następnie, korzystając z prezentacji multimedialnych uczestnicy dowiedzą się, jakie znaczenie dla ścieżki zawodowej ucznia ma wdrożenie ZSK na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Kolejnym etapem szkolenia będzie przedstawienie scenariuszy zajęć z zastosowaniem ZSK. Szkolenie zakończy dyskusja.
Zakres:
Co daje Zintegrowany System Kwalifikacji uczniom w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych? ZSK w pracy nauczyciela na poszczególnych etapach kształcenia. Metody i narzędzia pracy ułatwiające wprowadzenie ZSK. ZSK, a ścieżka rozwoju zawodowego ucznia.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2020-10-28
Data zakończenia: 2020-10-28
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Kacała
Trener: Agnieszka Kacała, Hanna Rojek
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/G/7/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: II - Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych