I/L/4 Biblioterapia w szkole

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Biblioteka szkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele bibliotekarze.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
2
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-05-13
Opis:
Szkolenie rozpocznie się wykładem na temat możliwości, jakie daje biblioterapia w edukacji szkolnej. Następnie przedstawione zostaną przykłady metod i technik biblioterapeutycznych, które można wykorzystać na zajęciach czytelniczych z dziećmi i młodzieżą.
Zakres:
Rola biblioterapii w kształtowaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży. Metody i techniki biblioterapeutyczne jako element zajęć czytelniczych z uczniami.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2021-05-13
Data zakończenia: 2021-05-13
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 14.00–15.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Regina Czekała-Kil
Trener: Regina Czekała, Elżbieta Schwarz
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/L/4/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: V - Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych