I/C/35 Biblia na lekcjach języka polskiego – motywy, konteksty, nawiązania

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele i nauczycielki języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
16
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-02-14
Opis:
Warsztaty obejmą analizę wybranych tekstów kultury nawiązujących do motywów biblijnych pod kątem ich przydatności w kształtowaniu umiejętności egzaminacyjnych oraz przedstawienie wybranych metod pracy ułatwiających uczniom refleksję nad uniwersalnym przesłaniem historii Starego i Nowego Testamentu.
Zakres:
Rola Biblii i motywów biblijnych w nauczaniu języka polskiego. Nowoczesne metody edukacyjne wspierające pracę z kontekstami biblijnymi.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2023-02-14
Data zakończenia: 2023-02-14
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się na platformie e-learningowej w godz.11.00–13.15. Link do platformy zostanie rozesłany pocztą elektroniczną w dniu szkolenia do zakwalifikowanych osób.
Prowadzący:
Koordynator: Joanna Sadłowska
Trener: Joanna Sadłowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/C/35/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: I - Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.