I/I/1 BHP w szkole

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
10
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-02-14
Opis:
Szkolenie będzie prowadzone dwuetapowo – etap pierwszy będzie polegał na przedstawieniu i analizie niezbędnych dokumentów najczęściej występujących zagrożeń oraz opracowanie przykładowych ryzyk zawodowych na stanowisku nauczyciela.
Zakres:
Ustawy i rozporządzenia w zakresie BHP obowiązujące w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Normy i procedury bhp. Dokumentacja w zakresie bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym – podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, rekolekcji, wyciecze i wyjść grupowych oraz imprez, rajdów rowerowych oraz korzystania ze środków komunikacji publicznej. Obowiązki a odpowiedzialność cywilna, dyscyplinarna, porządkowa i materialna nauczyciela. Listy kontrolne w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2023-02-14
Data zakończenia: 2023-02-14
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się na platformie e-learningowej w godz.10.00–13.15. Link do platformy zostanie rozesłany pocztą elektroniczną w dniu szkolenia do zakwalifikowanych osób.
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/I/1/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: Brak