I/B/24 Badawcza edukacja przyrodnicza w przedszkolu

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedszkola, punktów przedszkolnych, klas I-III, oddziałów przedszkolnych w szkołach, świetlic, liderzy WDN
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-02-03
Opis:
Uczestnicy szkolenia w części wykładowej, poprowadzonej w oparciu o prezentację multimedialną, zapoznają się z literaturą, metodami badawczymi, środkami dydaktycznymi przydatnymi w planowaniu eksperymentów w przedszkolu. Podczas części warsztatowej nauczyciele przyjrzą się, jak przeprowadzać eksperymenty dostosowane do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
Zakres:
Metodyczne wskazówki do prowadzenia eksperymentów i doświadczeń w przedszkolu. Dominująca potrzeba dziecka do eksplorowania świata. Pokaz bezpiecznych eksperymentów, które można przeprowadzić w przedszkolu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-02-03
Data zakończenia: 2021-02-03
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–19.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/B/24/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak