I/I/1 Awans zawodowy nauczyciela stażysty

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Zainteresowani nauczyciele
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
4
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-10-01
Opis:
Uczestnicy, na podstawie przedstawionych materiałów źródłowych, poznają procedurę awansu zawodowego, poddadzą refleksji opracowane plany rozwoju zawodowego oraz zinterpretują wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Zostaną zapoznani z zasadami realizacji stażu i opracowania sprawozdania za okres stażu. Uczestnicy wspólnie ustalą, jak efektywnie współpracować z opiekunem stażu i jak przedstawić komisji sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Zakres:
Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela stażysty. Projektowanie planu rozwoju zawodowego. Sposoby dokumentowania przebiegu stażu. Wymagania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego. Postępowanie egzaminacyjne. Oferta doskonalenia ZCDN-u dla nauczycieli stażystów.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-10-01
Data zakończenia: 2021-10-01
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–18.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Zdzisław Nowak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/I/1/3
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów