I/I/4 Awans zawodowy nauczyciela stażysty

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Pracowniczy pedagogiczni szkół i innych placówek oświatowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
2
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-10-20
Opis:
Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela stażysty. Projektowanie planu rozwoju zawodowego. Sposoby dokumentowania przebiegu stażu. Wymagania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego. Postępowanie egzaminacyjne. Oferta doskonalenia ZCDN-u dla nauczycieli stażystów.
Zakres:
Uczestnicy, na podstawie przedstawionych materiałów źródłowych, poznają procedurę awansu zawodowego, poddadzą refleksji opracowane plany rozwoju zawodowego oraz zinterpretują wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Zostaną zapoznani z zasadami realizacji stażu i opracowania sprawozdania za okres stażu. Uczestnicy wspólnie ustalą, jak efektywnie współpracować z opiekunem stażu i jak przedstawić komisji sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-10-20
Data zakończenia: 2020-10-20
Adres: Szkolenie odbędzie się na platformie e-learningowej.
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–17.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Zdzisław Nowak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/I/4/3
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak