I/I/2 Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Zainteresowani nauczyciele
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
19
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-09-28
Opis:
Uczestnicy, na podstawie przedstawionych materiałów źródłowych, poznają procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego oraz wybrane elementy prawa oświatowego. Poddadzą refleksji opracowane plany rozwoju zawodowego, zaplanują zadania ukierunkowane na spełnienie wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciele zostaną zapoznani z zasadami opracowania sprawozdania za okres stażu oraz autoprezentacji dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną.
Zakres:
Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Projektowanie planu rozwoju zawodowego. Realizacja wymagań na stopień nauczyciela mianowanego. Prezentacja dorobku zawodowego. Postępowanie egzaminacyjne. Oferta doskonalenia ZCDN-u dla nauczycieli kontraktowych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-09-28
Data zakończenia: 2021-09-28
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.30–17.45 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Zdzisław Nowak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/I/2/3
Oferta: 2021/2022
Priorytet: Brak