I/J/6 Autoewaluacja w Szkole i Przedszkolu Promujących Zdrowie – uzyskanie certyfikatu

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wybranych przedmiotów, pedagodzy szkolni
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
1
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-10-23
Opis:
W pierwszej części szkolenia przeprowadzona zostanie analiza narzędzi służących do autoewaluacji szkoły/placówki. W części drugiej omówiona zostanie procedura autoewaluacji – uczestnicy podejmą próbę przygotowana przykładowego raportu końcowego. Następnie przewidziana jest dyskusja nad dokumentacją niezbędną do uzyskania Certyfikatów Wojewódzkiego i Krajowego. Omówione zostaną wnioski końcowe. Na zakończenie przewidziana jest wymiana doświadczeń w zakresie działalności Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.
Zakres:
Procedura autoewaluacji. Dokumentacja obowiązująca szkoły i przedszkola ubiegające się o Certyfikat Wojewódzki i Krajowy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Ocena efektów działań. Przygotowanie raportu końcowego. Bank dobrych praktyk, dzielenie się doświadczeniem.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2021-10-23
Data zakończenia: 2021-10-23
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 10.00–15.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Majewska
Trener: Małgorzata Majewska, Mariola Pipier
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/J/6/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: II - Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro