I/I/24 Autoewaluacja pracy wychowawczej – jak uniknąć samospełniającego się proroctwa w postrzeganiu i ocenianiu zachowania uczniów w czasie pracy on-line

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele I oraz II etapu kształcenia w szkole podstawowej, w szczególności wychowawcy klas.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-05-18
Opis:
Pierwsza część szkolenia będzie dotyczyła przybliżenia tematyki autoewaluacji w pracy nauczyciela ze szczególnym podkreśleniem jej znaczenia w pracy wychowawczej na podstawie prac: Henryka Mizerka (Zob. Ewaluacja Edukacyjna, Kraków 2017), Marka Grondasa, Marii Kliszko, Katarzyny Leśniewskiej, Tomasza Garstka i Janusza Żmijewskiego (Zob. Jak być dobrym wychowawcą? Poznań 2016) czy Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej (Zob. Autoewaluacja w szkole, Warszawa 2002). Druga część szkolenia będzie polegała na przedstawieniu, a także zilustrowaniu przykładami, mechanizmów psychologicznych i ich wybranych deformacji ujawniających się w spostrzeganiu i ocenianiu zachowania uczniów. W spostrzeganiu zachowania zostaną omówione procesy automatyczne, procesy kontrolowane i asocjacje czyli wnioskowanie na podstawie wiedzy. W ocenianiu zachowania zaprezentowane zostaną oceny automatyczne, oddolna integracja danych, a także tendencyjne sprawdzanie hipotez (samospełniające się przepowiednie/proroctwa). Szczególna uwaga zostanie poświęcona zjawisku samospełniającego się proroctwa w ocenianiu zachowania uczniów w czasie pracy on-line, przedstawiona zostanie propozycja przeciwdziałania występowaniu tego właśnie zjawiska. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z prezentacją multimedialną oraz zostaną zaproszeni do udziału w ćwiczeniach interaktywnych przy użyciu https://www.mentimeter.com/.
Zakres:
Autoewaluacja pracy wychowawczej. Wskazówki dla nauczycieli jak skutecznie prowadzić autoewaluację. Zarys procesów automatycznych oraz kontrolowanych spostrzegania społecznego i mechanizmów powstawania ich deformacji. Przeciwdziałanie deformacjom podczas spostrzegania i oceniania zachowania uczniów. Ocenianie zachowania uczniów podczas pracy on-line.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2021-05-18
Data zakończenia: 2021-05-18
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.30–17.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Julia Karapuda
Trener: dr Julia Karapuda
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/I/24/2
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak