IV/3 Aplikacje komputerowe wspomagające pracę nauczyciela

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty artystyczne i techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
Zainteresowani nauczyciele
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-06-25
Opis:
Głównym celem formy jest uświadomienie roli nowoczesnych środków dydaktycznych w samodzielnym przygotowaniu profesjonalnych materiałów do zajęć z uczniami. W trakcie szkolenia kształcone będą umiejętności projektowania lekcji z wykorzystaniem tabletów, smartfonów i innych urządzeń multimedialnych. Celem części warsztatowej będzie indywidualne opracowanie materiałów zgodnie z sygnalizowanymi potrzebami. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można przygotować i udostępnić materiały, instrukcje, karty pracy itd. Zaprezentowane zostaną również metody i sposoby gromadzenia oraz opracowania materiałów, a także różne formaty i możliwości ich zapisów w celu stworzenia zasobów dydaktycznych szkolnych cyfrowych bibliotek przedmiotowych, w tym również ebooków
Zakres:
Tablety, smartfony, telefony komórkowe i inne urządzenia multimedialne wspomagające pracę nauczyciela. Aplikacje (programy komputerowe) i serwery zewnętrzne z szablonami do tworzenia ciekawych lekcji opartych na multimediach. Uzupełnianie i współtworzenie zasobów bezpłatnych e-podręczników oraz dostosowanie ich do potrzeb ucznia/szkoły. Przygotowanie projektu lekcji. Opracowanie publikacji na użytek własny, ucznia/szkoły. Wprowadzenie do wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych przy realizacji zajęć wymagających stosowania map myśli, prezentacji, animacji, filmów, symulacji procesów. Rola współczesnych środków dydaktycznych w tworzeniu materiałów edukacyjnych. Narzędzia TI – rola i efektywne wykorzystanie w uczeniu
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2018-06-25
Data zakończenia: 2018-08-31
Adres: Kurs e-learningowy realizowany na platformie MOODLE
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Kurs e-learningowy. Materiały kursowe będą dostępne na platformie MOODLE w terminie 25 czewca -16 lipca i od 16-31 sierpnia
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/IV/3/1
Oferta: 2017/2018
Priorytet: Brak