I/C/2 Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-11-10
Opis:
Wykład, ćwiczenia, praca indywidualna i grupowa. Zajęcia będą podzielone na dwie części – wykładową i ćwiczeniową. W pierwszej części uczestnicy zostaną zapoznani z raportem po egzaminie ósmoklasisty, strukturą egzaminu, kryteriami oceniania prac pisemnych. W części ćwiczeniowej zaplanują pracę nad harmonijną i pełną realizacją podstawy programowej w kontekście przygotowania uczniów do egzaminu.
Zakres:
Wnioski i rekomendacje po egzaminie ósmoklasisty. Struktura egzaminu i typy zadań. Kryteria oceny form wypowiedzi pisemnej. Planowanie realizacji podstawy programowej w kontekście przygotowania uczniów do egzaminu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-11-10
Data zakończenia: 2020-11-10
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.30–17.45 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Grzegorz Sadłowski
Trener: Klaudia Szostak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/C/2/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak