I/C/41 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. Wnioski po egzaminie ósmoklasisty z języka obcego

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języków obcych szkół podstawowych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
26
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-04-11
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od wykładu, podczas którego zaprezentowane i omówione zostaną dane statystyczne. W części warsztatowej przewidziana jest praca z arkuszem egzaminacyjnym. Następnie uczestnicy wypracują wnioski i propozycje zmian w pracy nauczyciela i ucznia (burza mózgów, praca w grupach, dyskusja).
Zakres:
Analiza arkusza egzaminacyjnego w kontekście wymagań podstawy programowej. Interpretacja danych jakościowych i ilościowych oraz ich analiza i zastosowanie. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w celu identyfikacji problemów w nauczaniu. Opracowanie propozycji zmian w pracy nauczyciela i ucznia w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-04-11
Data zakończenia: 2023-04-11
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–17.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Organizacja Szkoleń ZCDN-u
Trener: Trenerzy zewnętrzni
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/C/41/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: Brak