Nasza oferta

Tytuł: Jak uczyć samodzielności myślenia - sposoby na realizację podstawy programowej [3176]

Kategoria formy: Warsztaty - Warsztat edukacyjny nauczyciela

Symbol: III/C/123

Tematyka: Definicje i rodzaje myślenia. Myślenie a inteligencja. Rodzaje inteligencji. Budowa i funkcjonowanie mózgu. Różnorodność sposobów uczenia się. Analiza zapisów nowej podstawy programowej w zakresie rozwoju kompetencji poznawczych uczniów. Techniki i metody kształcenia myślenia twórczego i krytycznego. Rozwiązywanie problemów i rozumowanie naukowe. Przedmiotowe zadania i ćwiczenia rozwijające wybrane formy samodzielnego myślenia. Zastosowanie aktywizujących technik i metod nauczania w kształceniu samodzielnego myślenia. Tworzenie „kreatorskich” i „OK-ejowych” scenariuszy lekcji.

Liczba godzin: 6.0

Odpłatność: forma bezpłatna

Odpowiedzialni:
Zdzisław Nowak

Zapisz się