Nasza oferta

Tytuł: Przeciwdziałanie przemocy w szkole/placówce-metody pracy wychowawczej, interwencja [3185]

Kategoria formy: Warsztaty - Wychowanie i Profilaktyka

Symbol: III/B/30

Tematyka: Rodzaje i strategie działań wychowawczo-profilaktycznych służących zapobieganiu przemocy. Sposoby na trudne zachowania uczniów. Przeciwdziałanie przemocy w szkole/placówce. Efektywna profilaktyka przemocy rówieśniczej. Praca z ofiarami, świadkami i sprawcami przemocy- podstawy pracy wychowawczo-profilaktycznej z klasą/grupą

Liczba godzin: 10.0

Odpłatność: forma bezpłatna

Odpowiedzialni:
Mirosław Krężel

Zapisz się