Informacje o formie Uważność - psychiczne i etyczne znaczenie świadomości w pracy nauczyciela

Tytuł: Uważność - psychiczne i etyczne znaczenie świadomości w pracy nauczyciela [3228]

Kategoria formy: Warsztaty - Warsztat edukacyjny nauczyciela

Symbol: III/C/144

Tematyka: Sens koncentracji i jej uwarunkowania. Uważność jako wyostrzona świadomość psychiczna I aksjologiczna. Wrażliwość na otaczające wartości – konieczny składnik dojrzałej świadomości. Uważność a wolność podmiotu. Przeciwstawienie się postawie egoistycznej I utylitarystycznej wobec rzeczywistości. Krytyka i uniezależnianie się od tych ideologii, które sprzyjają przedmiotowemu traktowaniu rzeczywistości. Etyczne uzasadnienia i konsekwencje uważności. Samoświadomość jako składnik i wsparcie uważności

Rekrutacja: UWAGA: Rekrutacja wstrzymana do czasu zwolnienia miejsc

Liczba godzin: 2.0

Odpłatność: forma bezpłatna

Nadzór: Szkolenie realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem „Generator Myśli Humanistycznej” (www.generhum.pl)

Odpowiedzialni:
Grzegorz Sadłowski

Zapisz się