Informacje o formie Uważność na miłość - lekcja wychowawcza z wykorzystaniem technik stymulacji myślenia twórczego

Tytuł: Uważność na miłość - lekcja wychowawcza z wykorzystaniem technik stymulacji myślenia twórczego [3227]

Kategoria formy: Warsztaty - Warsztat edukacyjny nauczyciela

Symbol: III/C/143

Tematyka: Filary uważności. Fenomen miłości młodzieńczej. Rodzaje miłości wg Platona. Dynamika konfliktu emocjonalnego i trudności w jego rozwiązywaniu. Pozytywne i negatywne skutki konfliktów rozwiązanych i nierozwiązanych. Techniki twórczego rozwiązywania problemów w praktyce. Etapy procesu twórczego.

Adresat: Nauczyciele szkół podstawowych

Rekrutacja: REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

Liczba godzin: 3.0

Odpłatność: forma bezpłatna

Nadzór: Szkolenie realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem „Generator Myśli Humanistycznej” (www.generhum.pl)

Odpowiedzialni:
Grzegorz Sadłowski

Zapisz się