Informacje o formie Jaką podjąć decyzję? Miłosne dylematy bohaterów Opium w rosole

Tytuł: Jaką podjąć decyzję? Miłosne dylematy bohaterów Opium w rosole [3212]

Kategoria formy: Warsztaty - Warsztat edukacyjny nauczyciela

Symbol: III/C/137

Tematyka: Fenomen miłości młodzieńczej. Rodzaje miłości wg Platona. Dynamika konfliktu emocjonalnego i trudności w jego rozwiązywaniu. Pozytywne i negatywne skutki konfliktów rozwiązanych i nierozwiązanych. Techniki twórczego rozwiązywania problemów w praktyce. Etapy procesu twórczego.

Liczba godzin: 4.0

Odpłatność: forma bezpłatna

Nadzór: Forma realizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem „Generator Myśli Humanistycznej”

Odpowiedzialni:
Grzegorz Sadłowski

Zapisz się