Informacje o formie Przemijanie - Kształtowanie racjonalnej postawy ucznia wobec cierpienia i śmierci

Tytuł: Przemijanie - Kształtowanie racjonalnej postawy ucznia wobec cierpienia i śmierci [3158]

Kategoria formy: Warsztaty - Warsztat edukacyjny nauczyciela

Symbol: III/C/114

Tematyka: Pojęcie przemijania w wymiarze indywidualnym i społecznym. Składniki myślenia o śmierci. Postawy wobec nieuchronności starzenia i śmierci. Kulturowe wzorce radzenia sobie z przemijaniem. Stosunek do dziedzictwa przeszłości jako podstawa dobroczynnego zakorzenienia. Polemika z tymczasowością i technokratyzmem współczesnego podejścia do życia. Pogodzenie postawy aktywistycznej i refleksyjnej. Rozumny stosunek do przemijania i śmierci jako konieczny składnik sztuki życia. Nieusuwalność cierpienia i sposoby radzenia sobie z tym problemem.

Adresat: Nauczyciele szkół podstawowych klas IV–VII, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Rekrutacja: 25 listopada, godz. 11.45-14.00

Liczba godzin: 3.0

Zasady naboru: Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Odpłatność: Forma bezpłatna

Nadzór: Szkolenie realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem „Generator Myśli Humanistycznej” (www.generhum.pl)

Odpowiedzialni:
Grzegorz Sadłowski

Zapisz się