Informacje o formie Efemeryczne róże - gra edukacyjna na motywach Małego Księcia

Tytuł: Efemeryczne róże - gra edukacyjna na motywach Małego Księcia [3157]

Kategoria formy: Warsztaty - Warsztat edukacyjny nauczyciela

Symbol: III/C/113

Tematyka: Gra jako rozrywka. Geneza gier. Funkcja gier. Techniki stymulacji myślenia twórczego w praktyce. Cechy wytworu. Etapy procesu twórczego. Myślenie strategiczne jako metoda rozwijająca umiejętność tworzenia gier edukacyjnych. Wykorzystanie gier edukacyjnych w pracy wychowawczej na przykładzie problematyki przemijania i śmierci.

Adresat: Nauczyciele szkół podstawowych

Rekrutacja: 25 listopada, godz. 9.00-11.30

Liczba godzin: 3.0

Zasady naboru: Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Odpłatność: Forma bezpłatna

Nadzór: Szkolenie realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem „Generator Myśli Humanistycznej” (www.generhum.pl)

Odpowiedzialni:
Grzegorz Sadłowski

Zapisz się