Informacje o formie Konsumpcjonizm - Kształtowanie niezależności od kultury masowej i wolności ucznia w świecie współczesnym

Tytuł: Konsumpcjonizm - Kształtowanie niezależności od kultury masowej i wolności ucznia w świecie współczesnym [3120]

Kategoria formy: Warsztaty - Warsztat edukacyjny nauczyciela

Symbol: III/C/93

Tematyka: Pojęcie konsumpcjonizmu. Kultura konsumpcyjna jako jeden z głównych składników współczesnego życia społecznego. Kryteria oceny kultury konsumpcyjnej. Wpływ masowej podaży towarów i usług na członków społeczeństwa. Szkodliwość konsumpcjonizmu dla rozwoju jednostki i więzi międzyludzkich. Kształtowanie niezależności od kultury masowej i wolności jednostki w świecie współczesnym.

Adresat: Nauczyciele szkół podstawowych klas IV–VII, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Rekrutacja: 28 października 2017 roku (godz. 9.00–11.15)

Liczba godzin: 3.0

Odpłatność: forma bezpłatna

Nadzór: Szkolenie realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem „Generator Myśli Humanistycznej” (www.generhum.pl)

Odpowiedzialni:
Grzegorz Sadłowski

Zapisz się